ארזים

סלוגן חזק ומגניבגיאומטריה דיפרנציאלית


מרצה: פרופ' בועז קלרטג
מתרגל: לב רדזיוילובסקי
אתר הקורס: http://www.math.tau.ac.il/~klartagb/diff_geom_2011.html
אתר המתרגל: http://www.tau.ac.il/~levradzi/diff_geom.html
תשע"ב סמסטר א'


קצת על הקורס


הקורס עוסק בגיאומטריה דיפרנציאלית, כפי שהובנה על ידי מתמטיקאים בני המאה ה- 19.
בשבועות הראשונים נלמד על עקומות. אחר כך נלמד על משטחים ויריעות רימניות, מנקודת מבט חיצונית (כלומר, איך הספירה נראית לצופה שמביט בה ממרחק) ומנקודת מבט פנימית (כלומר, איך הספירה נראית לנמלה שמטיילת עליה).
נכסה רק את חלקים 1 ו- 2 בסילבוס "הרשמי". אני חושש שלא נלמד על תבניות דיפרנציאליות והומולוגיה, אלו התפתחויות של המאה ה- 20 שידונו בקורס "אנליזה על יריעות". מותר לקורס של שנה שנייה בתואר ראשון להיות אנכרוניסטי.


תרגילים


יש חובת הגשה, אך אין ציון מספרי. (עם זאת, תיזהרו לא לכתוב שטויות כי אז לב יצחק עליכם..)


סיכומים


הרצאה 1+2

הרצאה 3+4

הרצאה 5+6אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM