ארזים

סלוגן חזק ומגניבקורס הכנה בפיזיקה

מרצה ומתרגל: פרופ' לב ויידמן
אתר הקורס: בוירטואל.


קצת על הקורס


הקורס מלמד פיזיקה ברמה תיכונית (4-5 יח"ל), ומיועד לסטודנטים למתמטיקה.

תרגילים


התרגילים בקורס מתפרסמים בוירטואל.

  • יש בקורס חובת הגשה
  • התרגילים ייבדקו מדגמית (שאלה מכל תרגיל)
  • יינתן ציון על השקעה בתרגילים
  • הציון ייתן בונוס בציון הסופי
  • יפורסמו פתרונות לתרגילים

אז מה היה לנו?

שיעור 1 - 3/3/09


1. עניינים אדמינסטרטיביים
2. מבוא מתמטי: אלגברה של וקטורים
3. מהי מערכת סטטית

סיכום שיעור: קובץ PDF.אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM