ארזים

סלוגן חזק ומגניבהסתברות למדעים

הועבר על ידי: פרופ' אהוד לרר, ד"ר אילה משיח-יעקבי

קצת על הקורס


קורס המשך למבוא להסתברות. במידה רבה עוסק בהרחבת עקרונות ההסתברות למרחבי מדגם רציפים.
ניתן לבחור בינו לבין הסתברות לממתטיקאים אך חובה לקחת אחד מהם. הסתברות למדעים נחשב קל יותר משמעותית מאשר הסתברות למתמטיקאים.
תוכלו להתעמק בדף הנוסחאות ולהחליט במי מביניהם תבחרו.סיכומים:
אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM