ארזים

סלוגן חזק ומגניבשיטות הסתברותיות בקומבינטוריקה

מרצה: ד"ר ווייטק סמוטי
אתר הקורס: כאן.

תרגילים


 • הציון מורכב 100% מ-4 תרגילים פרקטיים שיינתנו לאורך הסמסטר.

אז מה היה לנו?

שבוע ראשון

שיעור 1 - 26/10/14

 • מבוא לשיטה ההסתברותית
 • מספרי רמזי אלכסוניים
 • תכונה של גרפי טורניר
 • 2-צביעה בהיפר-גרפים
 • קבוצות בלי סכום
 • תתי קבוצות זרות

סיכום ההרצאה (בעברית)

שבוע שני

שיעור 2 - 2/11/14

 • משפחות נחתכות וארדש-קו-ראדו
 • ליניאריות התוחלת
 • נקודות שבת בפרמוטציה אקראית
 • חתך אקראי גדול בגרף
 • k-קליקות מונוכרומטיות ב-2-צביעה אקראית של הגרף השלם
 • מספר המסלולים ההמילטוניים על גרף טורניר והפרמננטה

סיכום ההרצאה

שבוע שלישי

שיעור 3 - 9/11/14

 • שיפור החסם על מספרי רמזי אלכסוניים
 • קבוצות בלתי תלויות גדולות בגרפים
 • גרפים עם מותן ומספר צביעה גדולים
 • חסמים משופרים על גודל היפר-גרף שאינו 2-צביע
 • סכום מאוזן של וקטורים במקדמים פלוס-מינוס 1

סיכום ההרצאה

שבוע רביעי

שיעור 4 - 16/11/14

 • שיטת המומנט השני ואי שוויון צ'בישב
 • קבוצות עם סכומים שונים
 • תכונות מונוטוניות על גרפים ופונקציות סף
 • פונקציית סף להופעה של תת גרף (מאוזן) נתון

סיכום ההרצאה

שבוע חמישי

שיעור 5 - 23/11/14

 • הלמה המקומית של לובאש - גרסה סימטרית
 • 2-צביעה של היפרגרפים יוניפורמיים
 • מספרי רמזי אלכסוניים
 • מספרי רמזי של Kk,K3
 • גרסה כללית של הלמה
 • קבוצות צבעוניות של מספרים ממשיים
 • טיולים לטיניים על מטריצות

סיכום ההרצאה

שבוע שישי

שיעור 6 - 30/11/14

 • למה מקומית בגרסה האלגוריתמית
 • שיטת דחיסת האנטרופיה
 • מסלולים לא מחזוריים בגרף צבוע
 • למה על בחירה מקרית תלויה
 • מספר הצלעות המקסימלי בגרף ללא תת-גרף דו-צדדי נתון
 • מספר רמזי של היפר-קוביה r מימדית

סיכום ההרצאה

שבוע שביעי

שיעור 7 - 7/12/14

 • חזרה על בחירה מקרית תלויה
 • שיכון גרף דו-צדדי בגרף חסום דרגות
 • משפט ארבע הפונקציות
 • אי שוויון FKG
 • מסקנות: משפט האריס והלמה של קלייטמן

סיכום ההרצאה

שבוע שמיני

שיעור 8 - 14/12/14

 • משפט ה-XYZ כמסקנה של FKG
 • חסמי ריכוז של מידה: צ'בישב וצ'רנוף
 • מרטינגלים ודוגמאות: מרטינגל דוב, מרטינגל חשיפת קדקודים/צלעות
 • אי שוויון אזומה
 • ריכוז מספר הצביעה של גרף מקרי

סיכום ההרצאה

שבוע תשיעי

אין שיעור - חנוכה שמח.


שבוע עשירי

שיעור 9 - 28/12/14

 • חישוב מספר הצביעה של גרף מקרי
 • ריכוז של מספר הצביעה על אחד מ-4 ערכים
 • סכום של וקטורים במרחב נורמי
 • הפרשים חסומים בלתי תלויים (אי שוויון מקדיארמיד)
 • שימוש: אי שוויון איזופרימטרי על היפר קוביה
 • אי שוויות טלגרנד

סיכום ההרצאה

שבוע אחד עשר

שיעור 10 - 4/1/15

 • המשך - אי שוויון טלגרנד
 • שימוש אופייני: תכונות ברות אישור ביחס לפונקציה
 • אורך תת סדרה עולה מקסימלית של פרמוטציה מקרית
 • אי שוויון ינסון, מספר הקליקה של גרף מקרי
 • הסיכוי שגרף מקרי ל-p קטן יכיל משולש

סיכום ההרצאה

שבוע שנים עשר

שיעור 11 - 11/1/15

 • תזכורת על אי שוויון ינסון
 • אי שוויונות בונפרוני
 • פרדיגמת פואסון והנפה של ברון
 • פונקציית סף לכך שכל קדקוד מוכל במשולש
 • אי שוויונות עבור סטיות גדולות למשתנים מקריים "כמעט בלתי תלויים"
 • חסם על מספרי רמזי שאינם (בהכרח) על האלכסון

סיכום ההרצאה

שבוע שלושה עשר

שיעור 12 - 18/1/15

 • חזרה - משפחות זרות מקסימליות
 • עוד על הסיכוי שכל קדקוד נמצא במשולש
 • אינפורמציה ואנטרופיה
 • הלמה של שירר
 • מסקנה על מידה: אי שוויון לומיס-ויטני
 • משפחות גרפים שהחיתוך של כל שתיים מהן מכיל משולש

סיכום ההרצאה

שבוע ארבעה עשר

שיעור 13 - 25/1/15

 • הוכחת הלמה של שירר
 • מספר הקבוצות הבלתי תלויות המקסימליות בגרף רגולרי
 • ההוכחה למקרה הדו-צדדי והרדוקציה מהמקרה הכללי
 • מספר החציות של גרף
 • מסקנה מעניינת: משפט סמרדי-טרוטר
 • חסם על מספר הסכומים והמכפלות זוגות של איברים בקבוצה

סיכום ההרצאהאינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM