ארזים

סלוגן חזק ומגניבעצים פורשים אקראיים

הועבר על ידי: פרופ' אסף נחמיאס


קצת על הקורס


בקורס (בין היתר) נתבונן בתכונות של הילוכים מקריים על גרפים, רשתות זרימה ומידות שונות של עצים פורשים אקראיים, נגדיר מידה גבולית של מידות אחידות על עצים פורשים אקראיים של תתי גרפים סופיים של גרף אינסופי כלשהו ונבחן תכונות מעניינות שלה.

סיכומים:
אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM