ארזים

סלוגן חזק ומגניבפונקציות ממשיות - חורף 13


מרצה: פרופ' בועז קלרטג
מתרגל: אורי גרופל
אתר הקורס: http://www.math.tau.ac.il/~klartagb/real_2013.html

תרגילים


נמצאים באתר המתרגל: http://www.math.tau.ac.il/~urigrupe/real.html
אין חובת הגשה, אבל כל תרגיל עם ציון עובר מזכה בבונוס נקודה בציון הסופי (עד 10 נקודות)

סיכומי הרצאות ותרגוליםשבוע 1


בהרצאה

 • בירוקרטיה
 • מרחבים מטריים
 • טופולוגיה ב Rn - (קבוצות פתוחות סגורות קומפקטיות)
 • אפיון כל הקבוצות הפתוחות על הישר הממשי

בתרגול

 • קבוצות ממידה אפס
 • קבוצת קנטור - קבוצה סגורה חסומה מעוצה א' ומידה אפס (אפילו לפי מידת ז'ורדן/רימאן)

סיכום ההרצאה והתרגול: שבוע 1


שבוע 2


בהרצאה

 • תחילת פרק 1: מידת לבג
 • ההגדרה למלבנים וקבוצות אלמנטריות
 • תת סיגמא אדיטיביות
 • הגדרת המידה החיצונית, הגדרת קבוצה מדידה לבג

בתרגול

 • מידה חיצונית
 • מידה חיצונית של תת-גרף של פונקציה אינטגרבילית רימאן שווה לאינטגרל

סיכום ההרצאה והתרגול: שבוע 2


שבוע 3


בהרצאה

 • אדיטיביות וסיגמא אדיטיביות של מידת לבג עבור קבוצות מדידות
 • הגדרה: סיגמא אלגברה
 • הקבוצות המדידות הן סיגמא אלגברה

בתרגול

 • בכל קבוצה ממידה חיובית יש קטע שבו הצפיפות שלה גדולה כרצונינו
 • רציפות מידת לבג בהתכנסות מונוטונית והתכנסות נקודתית

סיכום ההרצאה והתרגול: שבוע 3


שבוע 4


בהרצאה

 • בניית מידת לבג ב Rd עבור d>2
 • בניית קבוצה לא מדידה
 • מרחב מידה כללי ומשפט carathodory
 • מידות lebesgue stieltjes - אפיון כל מידות הבורל על הישר

בתרגול

 • אלגברה וסיגמא אלגברה
 • סיגמא אלגברה אינסופית לא יכולה להיות בת מניה

סיכום ההרצאה והתרגול: שבוע 4


שבוע 5


בהרצאה

 • פונקצית קנטור
 • תחילת פרק 2: פונקציות מדידות
 • תכונות סגירות של משפחת הפונקציות המדידות (סגירות לפעולות חשבון, לגבולות וכו')
 • 'כמעט בכל מקום' (כב"מ), סגירות של הפונקציות המדידות תחת שוויון/גבול/נגזרת כב"מ
 • התכנסות במידה, התכנסות כב"מ גוררת התכנסות במידה.
 • הלמה של בורל קנטלי
 • אם סדרת פונקציות מתכנסת במידה לפונקצית גבול, יש תת סדרה שמתכנסת כב"מ.

בתרגול

 • כל קבוצה ממידה חיובית מכילה קבוצה לא מדידה
 • מידות lebesgue stieltjes.

סיכום ההרצאה והתרגול: שבוע 5


שבוע 6


בהרצאה

 • משפט Egorov - התכנסות כב"מ היא 'כמעט' התכנסות במידה שווה
 • תחילת פרק 3: אינטגרל לבג
 • פונקציות פשוטות, הגדרת האינטגרל על פונקציות פשוטות
 • תכונות של האינטגרל על פונקציות פשוטות (ליניאריות מונוטוניות וכו')
 • אינטגרל לבג של פונקציה מדידה כלשהיא

בתרגול

 • אינטגרל לבג - הגדרה ותכונות

סיכום ההרצאה והתרגול: שבוע 6


שבוע 7


בהרצאה

 • סיגמא אדיטיביות של אינטגרל לבג
 • מידות רציפות בהחלט
 • א"ש מרקוב (צ'בישב)
 • משפט ההתכנסות החסומה
 • פונקציה אינטגרבילית רימאן (אינט' אמיתי) היא אינטגרבילית לבג והאיטגרלים שווים.
 • רציפות בהחלט של האינטגרל
 • הלמה של Fatou

בתרגול

 • אינטגרל לבג - חישובים
 • הלמה של רימאן ולבג (בין היתר, דעיכת מקדמי פורייה)

סיכום ההרצאה והתרגול: שבוע 7


שבוע 8


התקיימה רק הרצאה אחת קצרה, הסיכום שלה מוכל בסיכום שבוע 7


שבוע 9


בהרצאה

 • משפטי התכנסות אינטגרלים
 • משפט ההתכנסות המונוטונית (Levi)
 • משפט ההתכנסות הנשלטת (משפט המז'ורנטה)
 • תחילת פרק 4: מרחב הפונקציות האינטגרביליות (L1(m
 • נורמות שמוגדרות על ידי אינטגרלים
 • פונקציות פשוטות ואינטגרביליות, פונקציות מדרגות, ופונקציות רציפות עם תומך קומפקטי הן משפחות צפופות ב(L1(m
 • משפט Luzin - פונקציה מדידה היא 'כמעט' רציפה

בתרגול

 • משפטי התכנסות לצורך גזירה מתחת לסימן האינטגרל
 • תרגילים על משפטי התכנסות

סיכום ההרצאה והתרגול: שבוע 9


שבוע 10


בהרצאה

 • (L1(mue הוא מרחב נורמי שלם
 • משפט הזזה רציפה ב L1 - (נורמה אינטגרלית של הפרש בין פונקציה להזזה שלה מתכנסת לאפס)
 • משפט פוביני (Fubini) אינטגרלים חוזרים שווים לאינטגרל הרב מימדי
  שיטת ההוכחה - נגדיר את אוסף כל הפונקציות עליהן המשפט נכון, נראה שפונקציות בסיסיות שייכול אליו ושהוא סגור להרבה דברים וככה נראה שהוא למעשה אוסף כל הפונקציות האינטגרביליות
 • משפט טונלי (פוביני לפונקציות חיוביות לא דורש אינטגרביליות)
 • שימוש למשפט פוביני - הוכחת תכונה פשוטה של טרנספורם פורייה

בתרגול

 • L1 כמרחב מידה
 • פוביני

סיכום ההרצאה והתרגול: שבוע 10


שבוע 11


בהרצאה

 • תחילת פרק 5: אינטגרל ונגזרת
 • משפט הצפיפות של לבג
 • למת כיסוי
 • הפונקציה המקסימלית של Hardy Littlewood
 • הפונקציה המקסימלית היא 'כמעט ב L1'
 • הוכחת משפט הצפיפות של לבג
 • משפט הגזירות של לבג ומסקנות נוספות של משפט הצפיפות
 • הגדרת השתנות של פונקציה (הכנה לקראת השתנות חסומה)

בתרגול

 • אינטגרציה פולארית
 • חישוב נפח כדור היחידה ה n מימדי

סיכום ההרצאה והתרגול: שבוע 11


שבוע 12


בהרצאה

 • השתנות חסומה BV
 • כל פונקציה BV היא גזירה כב"מ - בהסתמך על משפט הכיסוי של ויטלי
 • הוכחת משפט הכיסוי של ויטלי (Vitali)

בתרגול

 • משפט הצפיפות של לבג
 • כל פונקציה אינטגרבילית ניתן לקרב כב"מ עם רציפות

סיכום ההרצאה והתרגול: שבוע 12


שבוע 13


בהרצאה

 • פונקציה עולה חוסמת את האינטגרל של הנגזרת שלה
 • תחילת פרק 6: פונקציות רציפות בהחלט - AC) Absolutly Continuous)
 • פונקציה היא AC אפ ורק אם היא האינטגרל של הנגזרת שלה
 • כל פונקציה ב BV ניתן לפרק לסכום של פונקציה AC ופונקציה סינגולרית

בתרגול

 • פונקציות רציפות בהחלט
 • מידות סינגולריות ומידות רציפות בהחלט

סיכום ההרצאה והתרגול: שבוע 13


שבוע 14


בהרצאה

 • מיון מידות בורל על הישר - משפט הפירוק של לבג (למידה AC, מידה בדידה, ומידה סינגולרית ללא אטומים)
 • תחילת פרק 7 (לא למבחן) טרנספורם פורייה (Fourier)
 • הגדרה דוגמאות ותכונות
 • טרנספורם של פונקציה ב L1 הוא חסום, ורציף במ"ש
 • נוסחת ההיפוך
 • משפט Plancherel

סיכום ההרצאה: שבוע 14אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM