ארזים

סלוגן חזק ומגניבתוכנה 1


מרצים: ד"ר ליאור וולף וליאור שפירא
מתרגלים: מתי שמרת ונעמה מאיר

שיעורי בית


כל שבוע מתפרסם תרגיל חדש באתר הקורס ובVirtual tau.
יש חובת הגשה של 65% מתרגילי הקורס.
ניתנת אפשרות לאיחור מצטבר של 5 ימים לכל היותר להגשת תרגילים.
מצגות שיעורים ותרגולים


ניתנות להורדה בפורמט pdf מאתר הקורס.אינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM