ארזים

סלוגן חזק ומגניבתוכנה 1


מרצה : אוהד ברזילי
מתרגל : אלכסיי זגלסקי

אתר הקורס : לינק!

קצת על הקורס


הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.


שיעורי בית


בכל שבוע ינתן תרגיל. ישנה חובת הגשה על כל התרגילים.
משקלם בציון הסופי הינו 15%.

שבוע ראשון

הרצאה 1 - 20.3.12

  • טעימה משפת Java
  • פונקצית main
  • 8 הטיפוסים היסודיים
  • ביטויים ואופרטורים
  • טיפוס המחרוזת וטיפוס המערך

תרגול 1 - 21.3.12
  • סביבת העבודה והפיתוח
  • 8 הטיפוסים היסודיים
  • המרה למספרים
  • טיפוס המחרוזת וטיפוס המערך
  • העברת ארגומנטים לתוכניתאינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM