ארזים

סלוגן חזק ומגניבטופולוגיה


מרצה: פרופ' אלדו לזר
מתרגל: מר אדם גל-פוליטקובסקי
אתר הקורס: אין

שיעורי בית

תרגילי בית ינתנו בשיעור (hard copy)

שיעורי בית מס' 1
שיעורי בית מס' 2
שיעורי בית מס' 3
שיעורי בית מס' 4
שיעורי בית מס' 5

פתרון ל- 3

אז, מה היה לנו?


שבוע ראשון

הרצאה 1 - 05.11.2008

  • הגדרת טופולוגיה ומהו מרחב טופולוגי (כרך ב' עמ' 10-17)
  • הגדרת מטריקה ומהו מרחב מטרי (כרך א' - עמ' 11-20) (כרך ב' עמ' 12-13)
  • הגדרת כדור פתוח (כרך א' - עמ' 27)
  • הגדרת בסיס לטופולוגיה (כרך ב' - עמ' 18-22)
סיכום ההרצאה

תרגול - 05.11.2008

  • הגדרת טופולוגיה
  • בסיסים ותתי בסיסים
  • קבוצות סגורות
סיכום התרגול

הרצאה 2 - 06.11.2008

  • הגדרת תת-בסיס (כרך ב' - עמ' 22-24)
  • הגדרת סביבה (כרך ב' - עמ' 24-26)
  • הגדרת קבוצה פתוחה\סגורה (כרך א' - עמ' 34-40)
  • הגדרת סגור של קבוצה (כרך ב' - עמ' 26-38)
  • הגדרת נקודת הצטברות (כרך ב' - עמ' 26-38)
  • הגדרת קבוצה נגזרת (כרך ב' - עמ' 26-38)
  • הגדרת פנים\חוץ של קבוצה (כרך ב' - עמ' 26-38)
  • הגדרת שפה של קבוצה (כרך ב' - עמ' 26-38)
  • הגדרת קבוצה צפופה (כרך ב' - עמ' 38-40)
סיכום ההרצאה

שבוע שני

הרצאה 3 - 12.11.2008

  • פונקציות רציפות - למושג הזה יש הגדרת חדו"א והגדרת טופולוגיה והוכחת השקילות נחמדה (כרך ב' - עמ' 40-41)
  • תנאים שקולים לרציפות
  • הגדרת פונקציה פתוחה\סגורה (כרך ב' - עמ' 41-45)
  • הגדרת הומיאומורפיזם (כרך ב' - עמ' 45-47)
  • המון דוגמאות...
סיכום ההרצאה

תרגול - 12.11.2008

  • סגור
  • העתקות רציפות
סיכום התרגול

הרצאה 4 - 13.11.2008

  • חזרה ודוגמאות מהרצאות קודמות
  • מרחב טופולוגי מעניין - הקוביה של הילברט
  • מרחבי מנה, העתקת מנה וטופולוגית מנה + דוגמאות (כרך ב' - עמ' 64-72)
(כל נושא הקשירות - כרך ב' 123-143).
סיכום ההרצאה

שבוע שלישי

הרצאה 5 - 19.11.2008

  • עוד דוגמאות בנושא מרחבי מנה, העתקות מנה וטופולגיות מנה
  • תכונות טופולוגיות של מרחבים טופולוגיים
  • הגדרת קשירות
  • דוגמאות למרחבים קשירים (מרחב שרפינסקי - ראינו גם בחדו"א 3 למי שעוקב, יש ברשימות של גורו סודין)
  • דוגמאות למרחבים לא קשירים (מרחבים דיסקרטיים למשל)
  • מתן תנאי שקול לקשירות
  • הגדרת קבוצה קמורה
  • חיתוך לא ריק של 2 קבוצות קשירות לא חייב להיות קשיר!
סיכום ההרצאה

הרצאה 6 - 20.11.2008

  • המשך - קשירות
  • שימור תכונות טופולוגיות ע"י הומיאומורפיזמים
סיכום ההרצאה

שבוע רביעי

הרצאה 7 - 26.11.2008

  • קשירות -מקומית - הגדרה ודוגמאות
  • תנאים שקולים לקשירות מקומית
  • הגדרת מסילה
  • קשירות מסילתית
  • קשיר מסילתית גורר קשור
  • קשיר לא גורר קשיר מסילתית (חשוב!)
  • קשיר מקומית לא גורר קשיר (גם ההפך לא נכון)
  • קשיר מסילתית לא גורר קשיר מקומית (גם ההפך לא נכון).
סיכום ההרצאה

תרגול - 26.11.2008

  • קשירות
  • קשירות מקומית
  • קשירות מסילתית
  • קשירות במרחבי מכפלה ומנה
סיכום התרגול

הרצאה 8 - 27.11.2008

  • קריטריון לקשירות מסילתית
  • תכונות הפרדה (נושא חדש): מרחבי T0, T1 ו-T2 (האוסדורף)
  • דוגמאות
  • חשוב - תכונות T0,T1,T2 אינוריאנטיות עבור הומיאומורפיזמים
סיכום ההרצאה

שבוע חמישי

הרצאה 9 - 03.12.2008

  • מרחב טופולגי רגולרי - T3 ומרחב טופולוגי נורמלי - T4
  • המון דוגמאות...
סיכום ההרצאה

תרגול - 03.12.2008

  • אקסיומות הפרדה
סיכום התרגול

הרצאה 10 - 04.12.2008

  • הלמה של אוריסון
סיכום ההרצאה

שבוע שישי

הרצאה 11 - 10.12.2008

  • משפט ההרחבה של טיצה (Tietze)
  • מרחב טופולוגי רגולרי לחלוטין (מרחב טיכונוב)
(נורמלי => רגולרי לחלוטין => רגולרי. הגרירות ההפוכות לא נכונות, זו הסיבה שלפעמים מסמנים מרחב טופולוגי רגולרי לחלוטין כ- T3.5).
סיכום ההרצאה

הרצאה 12 - 11.12.2008

  • מ"ט טיכונוב אמ"מ הומיאומורפי לתת מרחב של קוביה כשלהי
  • מ"ט טיכונוב אמ"מ הומיאומורפי לתת מרחב של מרחב נורמלי כלשהו
  • קבוצות מכוונות
סיכום ההרצאה

שבוע שביעי

הרצאה 13 - 17.12.2008

  • הגדרת כיסוי (פתוח\סגור)
  • רשתות - התכנסות רשת, גבול של רשת
  • דוגמאות
  • תת-רשת
  • נק' גבול (גבול של תת-רשת, חשוב לשים לב שנק' גבול שונה מגבול - די מזכיר הבדל בין גבול של סדרה לגבול של תת-סדרה)
סיכום ההרצאה

הרצאה 14 - 18.12.2008

  • האקסיומה הראשונה של המנייה
  • האקסיומה השנייה של המנייה
  • מרחבים ספירבילים וספרביליות
סיכום ההרצאה

שבוע שמיני

הרצאה 15 - 24.12.2008

  • מ"ט Linderlof
  • משפט המטריזציה של אוריסון
סיכום ההרצאה

הרצאה 16 - 25.12.2008

  • מ"ט קומפקטי וקומפקטיות
  • תכונת החיתוך הסופי
  • מ"ט קומפקטי אמ"מ לכל רשת בו יש נקודת גבול (או לחילופין לכל רשת בו יש תת-רשת מתכנסת)
סיכום ההרצאה

שבוע תשיעי

הרצאה 17 - 31.12.2008

  • המשך - דוגמאות ותכונות של מ"ט קומפקטיים
  • תת-קבוצה של מ"ט נקראת קומפקטית אם היא מרחב קומפקטי בטופולוגיה היחסית
  • תת-קבוצה סגורה של מרחב קומפקטי היא קומפקטית
  • תת-קבוצה קומפקטית של מרחב האוסדורף היא סגורה
  • מרחב קומפקטי T2 הוא נורמלי
  • משפט טיכונוב
סיכום ההרצאה

הרצאה 18 - 1.1.2009

  • המשך - משפט טיכונוב
  • קומפקטיות מקומית
  • הגדרות שקולות לקומפקטיות מקומית במרחבי האוסדורף
סיכום ההרצאה

שבוע עשירי

הרצאה 19 - 7.1.2009

  • תת קבוצות של מרחב קומפקטי מקומית
  • הפרדה בין קבוצה קומפקטית לפתוחה במרחב האוסדורף קומפקטי מקומית
  • מרחב האוסדורף קומפקטי מקומית הוא רגולרי לחלוטין
  • תמונה רציפה ופתוחה של מרחב קומפקטי מקומית היא קומפקטית מקומית
  • מתי מכפלה היא קומפקטית מקומית (תנאי הכרחי ומספיק)
  • משפט בייר למרחבי האוסדורף קומפקטיים מקומית
  • קומפקטיפיקציה על ידי נקודה (Alexandrov)
סיכום ההרצאה

הרצאה 20 - 8.1.2009

  • המשך - קומפקטיפיקציה על ידי נקודה (הוכחת משפט Alexandrov)
  • קומפקטיפיקציות שקולות, קומפקטיפיקציה גדולה
  • תנאי הכרחי ומספיק לקיום קומפקטיפיקציה האוסדורף
סיכום ההרצאה

שבוע אחד-עשר

הרצאה 21 - 14.1.2009

  • קומפקטיפיקציית סטון-צ'ך
סיכום ההרצאה

תרגול - 14.1.2009

  • קומפקטיפיקציות
סיכום התרגול

הרצאה 22 - 15.1.2009

  • מרחב אי קשיר קיצונית
  • מרחב בעל מימד אפס
  • מרחב אי קשיר לחלוטין
סיכום ההרצאה

שבוע שנים-עשר

הרצאה 23 - 21.1.2009

  • מרחבים מטריים
  • סדרות קושי
  • מרחב מטרי שלם
  • משפט בייר למרחבים מטריים
  • קבוצות דלילות
  • קבוצות מהקטגוריה הראשונה ומהקטגוריה השנייה
  • משפט הקטגוריה של בייר ודוגמאות ליישום שלו
סיכום ההרצאה

הרצאה 24 - 22.1.2009

  • משפט נק' השבת של בנך
  • פונקציות רציפות במידה שווה
סיכום ההרצאהאינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM