ארזים

סלוגן חזק ומגניבטופולוגיה


מרצה: פרופ' אלדו לזר
מתרגל: מר אדם גל-פוליטקובסקי
אתר הקורס: אין

שיעורי בית

תרגילי בית ינתנו בשיעור (hard copy)

שיעורי בית מס' 1
שיעורי בית מס' 2
שיעורי בית מס' 3
שיעורי בית מס' 4
שיעורי בית מס' 5

פתרון ל- 3

אז, מה היה לנו?


שבוע ראשון

הרצאה 1 - 05.11.2008

 • הגדרת טופולוגיה ומהו מרחב טופולוגי (כרך ב' עמ' 10-17)
 • הגדרת מטריקה ומהו מרחב מטרי (כרך א' - עמ' 11-20) (כרך ב' עמ' 12-13)
 • הגדרת כדור פתוח (כרך א' - עמ' 27)
 • הגדרת בסיס לטופולוגיה (כרך ב' - עמ' 18-22)
סיכום ההרצאה

תרגול - 05.11.2008

 • הגדרת טופולוגיה
 • בסיסים ותתי בסיסים
 • קבוצות סגורות
סיכום התרגול

הרצאה 2 - 06.11.2008

 • הגדרת תת-בסיס (כרך ב' - עמ' 22-24)
 • הגדרת סביבה (כרך ב' - עמ' 24-26)
 • הגדרת קבוצה פתוחה\סגורה (כרך א' - עמ' 34-40)
 • הגדרת סגור של קבוצה (כרך ב' - עמ' 26-38)
 • הגדרת נקודת הצטברות (כרך ב' - עמ' 26-38)
 • הגדרת קבוצה נגזרת (כרך ב' - עמ' 26-38)
 • הגדרת פנים\חוץ של קבוצה (כרך ב' - עמ' 26-38)
 • הגדרת שפה של קבוצה (כרך ב' - עמ' 26-38)
 • הגדרת קבוצה צפופה (כרך ב' - עמ' 38-40)
סיכום ההרצאה

שבוע שני

הרצאה 3 - 12.11.2008

 • פונקציות רציפות - למושג הזה יש הגדרת חדו"א והגדרת טופולוגיה והוכחת השקילות נחמדה (כרך ב' - עמ' 40-41)
 • תנאים שקולים לרציפות
 • הגדרת פונקציה פתוחה\סגורה (כרך ב' - עמ' 41-45)
 • הגדרת הומיאומורפיזם (כרך ב' - עמ' 45-47)
 • המון דוגמאות...
סיכום ההרצאה

תרגול - 12.11.2008

 • סגור
 • העתקות רציפות
סיכום התרגול

הרצאה 4 - 13.11.2008

 • חזרה ודוגמאות מהרצאות קודמות
 • מרחב טופולוגי מעניין - הקוביה של הילברט
 • מרחבי מנה, העתקת מנה וטופולוגית מנה + דוגמאות (כרך ב' - עמ' 64-72)
(כל נושא הקשירות - כרך ב' 123-143).
סיכום ההרצאה

שבוע שלישי

הרצאה 5 - 19.11.2008

 • עוד דוגמאות בנושא מרחבי מנה, העתקות מנה וטופולגיות מנה
 • תכונות טופולוגיות של מרחבים טופולוגיים
 • הגדרת קשירות
 • דוגמאות למרחבים קשירים (מרחב שרפינסקי - ראינו גם בחדו"א 3 למי שעוקב, יש ברשימות של גורו סודין)
 • דוגמאות למרחבים לא קשירים (מרחבים דיסקרטיים למשל)
 • מתן תנאי שקול לקשירות
 • הגדרת קבוצה קמורה
 • חיתוך לא ריק של 2 קבוצות קשירות לא חייב להיות קשיר!
סיכום ההרצאה

הרצאה 6 - 20.11.2008

 • המשך - קשירות
 • שימור תכונות טופולוגיות ע"י הומיאומורפיזמים
סיכום ההרצאה

שבוע רביעי

הרצאה 7 - 26.11.2008

 • קשירות -מקומית - הגדרה ודוגמאות
 • תנאים שקולים לקשירות מקומית
 • הגדרת מסילה
 • קשירות מסילתית
 • קשיר מסילתית גורר קשור
 • קשיר לא גורר קשיר מסילתית (חשוב!)
 • קשיר מקומית לא גורר קשיר (גם ההפך לא נכון)
 • קשיר מסילתית לא גורר קשיר מקומית (גם ההפך לא נכון).
סיכום ההרצאה

תרגול - 26.11.2008

 • קשירות
 • קשירות מקומית
 • קשירות מסילתית
 • קשירות במרחבי מכפלה ומנה
סיכום התרגול

הרצאה 8 - 27.11.2008

 • קריטריון לקשירות מסילתית
 • תכונות הפרדה (נושא חדש): מרחבי T0, T1 ו-T2 (האוסדורף)
 • דוגמאות
 • חשוב - תכונות T0,T1,T2 אינוריאנטיות עבור הומיאומורפיזמים
סיכום ההרצאה

שבוע חמישי

הרצאה 9 - 03.12.2008

 • מרחב טופולגי רגולרי - T3 ומרחב טופולוגי נורמלי - T4
 • המון דוגמאות...
סיכום ההרצאה

תרגול - 03.12.2008

 • אקסיומות הפרדה
סיכום התרגול

הרצאה 10 - 04.12.2008

 • הלמה של אוריסון
סיכום ההרצאה

שבוע שישי

הרצאה 11 - 10.12.2008

 • משפט ההרחבה של טיצה (Tietze)
 • מרחב טופולוגי רגולרי לחלוטין (מרחב טיכונוב)
(נורמלי => רגולרי לחלוטין => רגולרי. הגרירות ההפוכות לא נכונות, זו הסיבה שלפעמים מסמנים מרחב טופולוגי רגולרי לחלוטין כ- T3.5).
סיכום ההרצאה

הרצאה 12 - 11.12.2008

 • מ"ט טיכונוב אמ"מ הומיאומורפי לתת מרחב של קוביה כשלהי
 • מ"ט טיכונוב אמ"מ הומיאומורפי לתת מרחב של מרחב נורמלי כלשהו
 • קבוצות מכוונות
סיכום ההרצאה

שבוע שביעי

הרצאה 13 - 17.12.2008

 • הגדרת כיסוי (פתוח\סגור)
 • רשתות - התכנסות רשת, גבול של רשת
 • דוגמאות
 • תת-רשת
 • נק' גבול (גבול של תת-רשת, חשוב לשים לב שנק' גבול שונה מגבול - די מזכיר הבדל בין גבול של סדרה לגבול של תת-סדרה)
סיכום ההרצאה

הרצאה 14 - 18.12.2008

 • האקסיומה הראשונה של המנייה
 • האקסיומה השנייה של המנייה
 • מרחבים ספירבילים וספרביליות
סיכום ההרצאה

שבוע שמיני

הרצאה 15 - 24.12.2008

 • מ"ט Linderlof
 • משפט המטריזציה של אוריסון
סיכום ההרצאה

הרצאה 16 - 25.12.2008

 • מ"ט קומפקטי וקומפקטיות
 • תכונת החיתוך הסופי
 • מ"ט קומפקטי אמ"מ לכל רשת בו יש נקודת גבול (או לחילופין לכל רשת בו יש תת-רשת מתכנסת)
סיכום ההרצאה

שבוע תשיעי

הרצאה 17 - 31.12.2008

 • המשך - דוגמאות ותכונות של מ"ט קומפקטיים
 • תת-קבוצה של מ"ט נקראת קומפקטית אם היא מרחב קומפקטי בטופולוגיה היחסית
 • תת-קבוצה סגורה של מרחב קומפקטי היא קומפקטית
 • תת-קבוצה קומפקטית של מרחב האוסדורף היא סגורה
 • מרחב קומפקטי T2 הוא נורמלי
 • משפט טיכונוב
סיכום ההרצאה

הרצאה 18 - 1.1.2009

 • המשך - משפט טיכונוב
 • קומפקטיות מקומית
 • הגדרות שקולות לקומפקטיות מקומית במרחבי האוסדורף
סיכום ההרצאה

שבוע עשירי

הרצאה 19 - 7.1.2009

 • תת קבוצות של מרחב קומפקטי מקומית
 • הפרדה בין קבוצה קומפקטית לפתוחה במרחב האוסדורף קומפקטי מקומית
 • מרחב האוסדורף קומפקטי מקומית הוא רגולרי לחלוטין
 • תמונה רציפה ופתוחה של מרחב קומפקטי מקומית היא קומפקטית מקומית
 • מתי מכפלה היא קומפקטית מקומית (תנאי הכרחי ומספיק)
 • משפט בייר למרחבי האוסדורף קומפקטיים מקומית
 • קומפקטיפיקציה על ידי נקודה (Alexandrov)
סיכום ההרצאה

הרצאה 20 - 8.1.2009

 • המשך - קומפקטיפיקציה על ידי נקודה (הוכחת משפט Alexandrov)
 • קומפקטיפיקציות שקולות, קומפקטיפיקציה גדולה
 • תנאי הכרחי ומספיק לקיום קומפקטיפיקציה האוסדורף
סיכום ההרצאה

שבוע אחד-עשר

הרצאה 21 - 14.1.2009

 • קומפקטיפיקציית סטון-צ'ך
סיכום ההרצאה

תרגול - 14.1.2009

 • קומפקטיפיקציות
סיכום התרגול

הרצאה 22 - 15.1.2009

 • מרחב אי קשיר קיצונית
 • מרחב בעל מימד אפס
 • מרחב אי קשיר לחלוטין
סיכום ההרצאה

שבוע שנים-עשר

הרצאה 23 - 21.1.2009

 • מרחבים מטריים
 • סדרות קושי
 • מרחב מטרי שלם
 • משפט בייר למרחבים מטריים
 • קבוצות דלילות
 • קבוצות מהקטגוריה הראשונה ומהקטגוריה השנייה
 • משפט הקטגוריה של בייר ודוגמאות ליישום שלו
סיכום ההרצאה

הרצאה 24 - 22.1.2009

 • משפט נק' השבת של בנך
 • פונקציות רציפות במידה שווה
סיכום ההרצאהאינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM