ארזים

סלוגן חזק ומגניבטופולוגיה

מרצה: פרופ' אלדו לזר ולאחר מכן פרופ' יבגני שוסטין
מתרגל: מר אסף כסלו
אתר הקורס: במודל

שיעורי בית


עקב בלאגן שנוצר מהתחלפות המרצים באמצע (עקב מחלה של פרופ' לזר) נשלחו אלינו רק חלק מהתרגילים בקורס.
בכל מקרה, השיעורים נבדקים אבל הם לא חובה ואין להם השפעה על הציון הסופי.

אז, מה היה לנו?


שבוע ראשון

 • הגדרת טופולוגיה
 • בסיס ותת בסיס
 • פנים וסגור של קבוצה
 • קבוצות צפופות

שבוע שני

 • רציפות והגדרות שקולות לרציפות של פונקציה
 • העתקות פתוחות וסגורות
 • הומיאומורפיזמים

שבוע שלישי

 • מרחבי מנה
 • מרחבי מכפלה

שבוע רביעי

לא התקיימו שיעורים עקב מחלתו של פרופ' לזר.


שבוע חמישי

לא התקיימו שיעורים עקב מחלתו של פרופ' לזר.

שבוע שישי

 • אקסיומות ההפרדה: T0 עד T4
 • מרחב רגולרי לחלוטין
 • הלמה של אוריסון

שבוע שביעי

 • משפט טיטצה
 • אקסיומות המניה S1 ו-S2

שבוע שמיני

 • ספרביליות
 • אקסיומות הפרדה במרחבים מטריים
 • משפט המטריזציה

שבוע תשיעי

 • קשירות
 • קשירות מקומית
 • קשירות מסילתית

שבוע עשירי

 • קומפקטיות
 • קומפקטיות מקומית
 • קומפקטיפיקציה

שבוע אחד-עשר

 • מרחבי העתקות
 • טופולוגיה קומפקטית-פתוחה

שבוע שנים-עשר

 • יריעות קומפקטיות ולא קומפקטיות (כל נושא היריעות לא נכנס למבחן)
 • יריעות חלקות
 • מיון יריעות חד-מימדיות
 • מיון יריעות דו-מימדיות

שבוע שלושה-עשר

 • המשך מיון יריעות דו-מימדיות
 • טריאנגולציה ומאפיין אוילר
 • אוריינטביליות
 • חזרה למבחןאינך מחובר כעת.
התחבר עכשיו!


ארזים 2007-2016 © כל הזכויות שמורות. מלבד זכות השתיקה, היא שמורה למרקו. הבהרה משפטית.
WWW.BOLTWIRE.COM